projekt ze środów Unii Europejskiej

Gabinet Terapii i Wspierania Rozwoju KOLIBER
bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

"Innowacyjne programy nauczania - pilotaż
w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych
z oddziałami integracyjnymi"

W ramach projektu
realizowanego w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012
prowadzone są zajęcia Integracji Sensorycznej