Marzena Szydłowska-Grajcar    kontakt

Wykształcenie

2009 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, WODN w Lublinie „Kursor”

2000 Podyplomowe Studia Odnowy Biologicznej – Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk

1999 Podyplomowe Studia Rehabilitacji – Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa

1993 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Szkolenia

2012 Międzynarodowe Seminarium Hipoterapeutyczne, Warszawa

2010 Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z ADHD Zbigniew Przyrowski, Warszawa

2010 Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (model belgijski), Warszawa

2009 Indywidualna stymulacja słuchu Johansena (IAS), Warszawa

2009 Międzynarodowe Seminarium Hipoterapeutyczne, Biała Podlaska

2009 Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i mlodzieżą z autyzmem - trzystopniowe szkolenie, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk

2009 Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami wg programu Carole Sutton, Biała Podlaska

2008 Alternatywne formy komunikacji – MAKATON I i II st.

2008 Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa

2008 Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym, Międzynarodowa konferencja naukowa Rain Man jest wśród nas, Kraków

2008 Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym, PSTIS Warszawa

2008 Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi – trening umiejętności społecznych, warsztaty Biała Podlaska

2008 Staż diagnostyczny z Integracji Sensorycznej, Zbigniew Przyrowski, Warszawa

2007 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych, ODN Biała Podlaska

2007 Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego - Zamość

2006–2007 Szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej I i II st. – terapeuta Integracji Sensorycznej

2006 Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie

2004 Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, SYNAPSIS Warszawa

2003 Prawa dzieci i dorosłych z autyzmem do edukacji i terapii, konferencja, Lublin

2002 Międzynarodowe Seminarium Hipoterapeutyczne, SGGW Warszawa

2002 Instruktor Hipoterapii – Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Warszawa

2001 Sport dla wszystkich – metodyka prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, TKKF Biała Podlaska

2001 Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, seminarium, Biała Podlaska

1998 Wczesna diagnoza i rehabilitacja niemowląt i małych dzieci słabo widzących i niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością, „Tęcza” Warszawa

1992 Szkoła Masażu Leczniczego i Klasycznego „Medikon”, Warszawa

 

 

Monika Tarasiuk   kontakt

  • terapeuta integracji sensorycznej
  • pedagog specjalny
  • tech. fizjoterapii

Wykształcenie

2010 Podyplomowe studia Wychowanie przedszkolnego Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

2004 Pedagogika niepełnosprawnych Intelektualnie - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1999 Technik fizjoterapii Medyczne Studium Zawodowe Warszawa

Szkolenia

2013 Ruch Rozwijający wg Metody Weroniki Sherborne II poziom

2012 Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej Warszawa

2009 Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wg Profilu Psychoedukacyjnego Biała Podlaska

2008 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych Biała Podlaska

2008 MAKATON Program rozwoju komunikacji alternatywnej I, II poziom - Biała Podlaska

2007 Wspomaganie dzieci w zdolności do skupiania uwagi, zapamiętywania i odtwarzania Biała Podlaska

2006 Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena Warszawa

2006 Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania Warszawa

2005 Ruch Rozwijający wg Metody Weroniki Sherborne I poziom - Biała Podlaska

2001 Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Warszawa