Temple Grandin:
Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju.

Wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem - doktor nauk o zwierzętach na Colorado State University, autor bestsellerów, konsultant przemysłu mięsnego ds. zachowania zwierząt. Jest zaangażowana w popularyzację wiedzy o autyźmie. (można włączyć polskie napisy)